„Učenje o vodi je kao istraživanje kosmosa, a kristali vode su kao portal u drugu dimenziju“ – Dr Masaru Emoto.